MỘT SỐ HÌNH ẢNH KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2014 – 2015

(Ngày 16/09/2014)

DSC_0203

DSC_0206

DSC_0211

DSC_0221

DSC_0247

DSC_0250

DSC_0251

DSC_0261

DSC_0277

DSC_0280

DSC_0297

DSC_0317

DSC_0319

DSC_0354

DSC_0355

DSC_0371

DSC_0385

DSC_0391

DSC_0400

DSC_0488