HỘI NGHỊ TUYỂN SINH NĂM 2012

& BÀN GIAO NHÂN LỰC CHO CÔNG TY DOOSAN VINA

IMG_0497

IMG_0506

IMG_0514

IMG_0523

IMG_0533

IMG_0542

IMG_0553

IMG_0561

IMG_1715

IMG_1719

IMG_1722

IMG_1726

IMG_1750

IMG_1752

IMG_1754

IMG_1755

IMG_1761

P1000024