GIAO LƯU BÓNG ĐÁ VỚI TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ NAM QUẢNG NAM

CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/2015

(Chiều ngày 06/11/2015)

DQC_6423

DQC_6434

DQC_6438

DQC_6440

DQC_6441

DQC_6448

DQC_6450

DQC_6480

DQC_6500

DQC_6538

DQC_6549

DQC_6641

DQC_6665

DQC_6692

DQC_6697

DQC_6700

DQC_6729

DQC_6746

DQC_6781

DQC_6791

DQC_6873

DQC_6887

DQC_6960