HÌNH ẢNH GIẢI BÓNG ĐÁ NAM TẠI HỘI THAO TRUYỀN THỐNG

CHÀO MỪNG NGÀY THÀNH LẬP  TRƯỜNG 11/06/2015

(Địa điểm Sân bóng đá cỏ nhân tạo dành cho HSSV Nhà trường)

DQC_9069

DQC_9091

DQC_9105

DQC_9124

DQC_9130

DQC_9146

DQC_9152

DQC_9166

DQC_9179

DQC_9188

DQC_9194

DQC_9202

DQC_9207

DQC_9229

DQC_9243

DQC_9257

DQC_9258

DQC_9260

DQC_9266

DQC_9281

DQC_9289

DQC_9295

DQC_9305

DQC_9325

DQC_9332

DQC_9335

DQC_9340
DQC_9360

DQC_9371

DQC_9397

DQC_9420

DQC_9430

DQC_9450

DQC_9455

DQC_9461

DQC_9466

DQC_9479

DQC_9483

DQC_9490

DQC_9498

DQC_9513

DQC_9523

DQC_9537

DQC_9550

DQC_9559

DQC_9567

DQC_9581

DQC_9585

DQC_9596

DQC_9601

DQC_9602

DQC_9623

DQC_9642

DQC_9644

DQC_9661

DQC_9663