HÌNH ẢNH LỄ CHUYỂN GIAO NHÂN LỰC CHO CÁC DOANH NGHIỆP

Ở VSIP QUẢNG NGÃI VÀ KHU KINH TẾ DUNG QUẤT (25/03/2015)

DQC_0709

DQC_0703

DQC_0678

DQC_0668

DQC_0660

DQC_0644

DQC_0640

DQC_0626

DQC_0619

DQC_0607

DQC_0598

DQC_0578

DQC_0571

DQC_0565

DQC_0563

DQC_0558

DQC_0556

DQC_0552

DQC_0545

DQC_0539