HÌNH ẢNH KỲ THI TỐT NGHIỆP HỆ CAO ĐẲNG NGHỀ & TRUNG CẤP NGHỀ – năm 2013

(Đề thi Cao đẳng nghề theo đề thi chung toàn quốc)

IMG_0239 IMG_0238 IMG_0237 IMG_0234 IMG_0233

IMG_0250 IMG_0249 IMG_0243 IMG_0242 IMG_0241 IMG_0240

IMG_0264 IMG_0262 IMG_0256 IMG_0255 IMG_0252

IMG_0273 IMG_0272