Lễ khởi công dự án đầu tư phát triển trường cao đẳng nghề chất lượng cao từ nguồn vốn ODA của Chính phủ Pháp

DSC_0041

DSC_0046

DSC_0107

DSC_0121

DSC_0157

DSC_0159

DSC_0166

DSC_0173

DSC_0176

DSC_0193

DSC_0213

DSC_0241

DSC_0248

DSC_0253

DSC_0298

DSC_0304

DSC_0307

DSC_0352

DSC_0367

DSC_0381

DSC_0392