MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP KHÓA 10

 (Ngày 16/09/2014) 

DSC_0253

DSC_0256

DSC_0309

DSC_0331

DSC_0334

DSC_0337

DSC_0347

DSC_0430

DSC_0436

DSC_0442

DSC_0446

DSC_0456

DSC_0460

DSC_0468

DSC_0473

DSC_0478

DSC_0490

DSC_0493

DSC_0497

DSC_0501

DSC_0507

DSC_0510

DSC_0522

DSC_0530

DSC_0535

DSC_0544