Chào mừng các bạn đến với DUNG QUẤT’S PHOTO – Website lưu trữ hình ảnh sự kiện trong Nhà trường, của học sinh – sinh viên đã từng học tại Trường!

Ban biên tập website mong muốn nhận được sự đóng góp hình ảnh của các bạn học sinh – sinh viên để bộ sưu tập ảnh về Trường, học sinh – sinh viên ngày càng phong phú, đảm bảo nơi lưu trữ hình ảnh kỉ niệm!

Nếu bạn muốn đóng góp hình ảnh vào bộ sưu tập hãy liên hệ:

– Email: banbientap@dungquat.edu.vn

– Điện thoại: 0902.33.79.68

Ban biên tập hoan nghênh sự đóng góp của các bạn!