HÌNH ẢNH TRẬN CHUNG KẾT – VÔ ĐỊCH GIẢI BÓNG ĐÁ

TRUYỀN THỐNG HỌC SINH – SINH VIÊN TỈNH QUẢNG NGÃI NĂM 2015

DSC_0338

DSC_0355

DSC_0361

DSC_0362

DSC_0368

DSC_0372

DSC_0375

DSC_0381

DSC_0387

DSC_0390

DSC_0405

DSC_0427

DSC_0428

DSC_0443

DSC_0454

DSC_0463

DSC_0469

DSC_0476

DSC_0486

DSC_0498

DSC_0519

DSC_0534

DSC_0536

DSC_0557

DSC_0567

DSC_0570