HÌNH ẢNH HỘI GIẢNG GIÁO VIÊN DẠY NGHỀ TỈNH QUẢNG NGÃI – NĂM 2013

(Đơn vị đăng cai tổ chức: Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ Dung Quất)

 

IMG_0348 IMG_0352 IMG_0353 IMG_0354 IMG_0356 IMG_0358 IMG_0361 IMG_0362 IMG_0363 IMG_0364 IMG_0366 IMG_0367 IMG_0369 IMG_0371 IMG_0379 IMG_0383 IMG_0385 IMG_0386 IMG_0388 IMG_0391 IMG_0393 IMG_0394 IMG_0395 IMG_0397 IMG_0400 IMG_0405 IMG_0407 IMG_0409 IMG_0414 IMG_0415