HỌC SINH – SINH VIÊN LÀM LỄ TÂN ĐÓN ĐẠI BIỂU

DỰ HỘI NGHỊ TUYỂN SINH – NĂM 2012

P1000019

P1000020

Đây là 2 cô giáo không phải học sinh đâu nhé

P1000021

P1000026

P1000029

P1000030

IMG_0490

IMG_0509

IMG_0510