su-kien-hoat-dong-nha-truong
su-kien-hoat-dong-nha-truong
Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Nguyên Bộ Trưởng Bộ LĐ-TB & Xã hội về thăm trường
Lãnh đạo Nhà nước về thăm Trường
Hội nghị Cán bộ - Viên chức - tháng 01/2012
Đón đoàn học sinh Trường THCS Bình Nguyên 2 thăm Trường - năm 2012